مصاحبه با مدیر گروه انیمیشن

1399/11/13   12:25:54

مصاحبه با مدیر گروه انیمیشن آقای کیارش زندی

Alternate Text

 

دانشجویان دانشگاه سوره در بخش روابط عمومی جشنواره برای ارتباط موثرتر دانشجویان با جشنواره نور محمد(ص) اقدام به مصاحبه مجازی با اعضای شورای سیاست‌گذاری و مدیران گروه‌های هنر و معماری نموده‌ و از ایشان خواسته‌اند به سوالات زیرد در قالب یک فایل ویدیویی پاسخ دهند:

-ایده اصلی و اهداف برگزاری این جشنواره با این موضوع و محوریت بر چه مبنایی پایه
گذا-ری شده است ؟

-اهداف بلند مدت برای توسعه و گسترش جشنواره نور محمد چیست ؟ و آیا شکل گیری
جشنواره هایی با این موضوع یا موضوعات دیگر ودر بخش های آزاد ادامه دار خواهد
بود ؟
-ضرورت برگزاری چنین فعالیت هایی در شرایط کنونی چیست ؟
-زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه برای ارائه آثار هنرمندان به چه شکل
خواهد بود ؟
-میزان تاثیر گذاری رسانه های مجازی در جریان های هنری امروز تا چه اندازه مهم است؟
.
.
.
-با توجه به اینکه امروزه در حوزه هنر های تجسمی ارتباط مستقیم مخاطب با اثر هنری اهمیت زیادی
دارد ، به نظر شما با توجه به اتفاقات اخیر و تغییر شرایط ، پلتفرم های اراته آثار به صورت مجازی تا
چه حد می تواند در روند قضاوت و رتبه بندی آثار تاثیر گذار باشد ؟
-با توجه به محور های جشنواره توصیه شما به برای دانشجویان که می خواهند در بخش )...( شرکت
کنند چیست ؟ به نظر شما آثار مرتبط به این بخش چطور می توانند با محور های جشنواره ارتباط پیدا
کنند ؟
-به نظر شما برپایی چنین جشنواره ای در شرایط موجود تا چه حد می تواند در ایجاد انگیزه برای
دانشجویان تاثیر گذار باشد ؟

معایب و مزایای نمایش آثار به صورت مجازی در این بخش چه می تواند باشد؟


نورمحمد کیارش زندی دانشگاه سوره